10 tips hur du kör säkert i jultrafiken

0

Stress, halka, långa avstånd och mycket trafik. Under jul och nyår ger sig två miljoner svenskar ut på vägarna för att fira julledigheten hos släkt och vänner. De flesta kommer fram tryggt och säkert, men för några kommer resan att sluta i ett dike eller i värsta fall tragedi.

Flest olyckor brukar ske den 21:a och den 22:a december eftersom mycket av jultrafiken vanligtvis koncentreras till dessa dagar, men i år ligger julafton på en onsdag vilket innebär att många har möjlighet att ta långledighet och att resandet därför blir utsträckt över flera dagar. Under jul och nyårstrafiken kommer ungefär 15 personer att få sätta livet till, 120 skadas allvarligt och 800 lindrigt. Men som bilist kan du göra mycket själv för att komma fram säkert.

Först och främst är det de klassiska tipsen, men de tåls att höras igen eftersom det är så lätt att glömma bakom ratten. 1) Ta regelbundna pauser, speciellt den sista timman innan du är framme. 2) Undvik onödiga omkörningar, framförallt om det är mycket trafik. Det finns sällan mycket tid att tjäna och 3) undvik att ha en sluttid när ni ska vara framme. Det ökar bara stressen. Och självklart ska du 4) undvika vinglöggen till lussebullen.

Du bör även 5) använda en bil med antisladd, 6) bra däck och 7) anpassa hastigheten till väglaget. Ligger temperaturen runt nollan bör du vara extra försiktig eftersom den hala isen kommer vid temperaturskiftningar över och under 0-gradersstrecket. Var speciellt varsam vid dalgångar, sänkor, på broar och nära vatten där luftfuktigheten är hög.

Om du märker att det blir tyst under bilen bör du vara mycket uppmärksam och köra extra försiktigt, det innebär troligtvis att du kör på svartis. En majoritet av dödliga sladdolyckor under vintern sker på just hal is. Det typiska förloppet är att en personbil får sladd, glider över på mötande körbana och kolliderar med mötande trafik.

20 procent av olyckorna under jul- och nyårstrafiken är mötesolyckor, en typ av olycka som i regel får mycket allvarliga konsekvenser. Det mest effektiva sättet att förhindra den här typen av olyckor är att mötesseparera vägarna, det minskar dödligheten  med 80 procent. Har du möjlighet att 8) planera din resväg så att du kör på motorvägar eller 2+1-vägar har du gjort mycket för att minska din olycksrisk. Tyvärr finns inte den möjligheten i hela landet och då bör du i regel välja största möjliga väg.

Mötesseparerad vinterväg. 80% minskad risk att omkomma.

Mötesseparerad vinterväg. 80% minskad risk att omkomma.

Ej mötesseparerad vinterväg.

Ej mötesseparerad vinterväg.

 

 

 

 

 

 

Ett annat viktigt steg för en säkrare trafik är obligatorisk antisladd på alla nya fordon inom EU, vilket parlamentet nyligen beslutade om. Men i vintertrafiken är det viktigt att komma ihåg att ABS och antisladd arbetar efter det grepp som finns på vägen. Antisladd minskar sladdrisken med friktion ned till 0,2/hal vinterväg, men ger liten eller ingen effekt vid friktion under o,1/våt is. Endast dubb fungerar då. Men skulle du ha att välja på en bil med dubbdäck som saknar antisladd, eller en bil med antisladd utan dubbdäck bör du alla gånger välja den med antisladd.

Tänk på att ett hastigt rattutslag eller oförsiktig inbromsning kan vara skillnaden mellan väg och dike. 9) Kör därför mjukt, med små rattrörelser, försiktiga accelerationer och lätta inbromsningar.

Slutligen ökar olycksrisken med dåligt väglag. Mycket snö är däremot bra för trafiksäkerheten, men sämre för framkomligheten. Ett sista tips kan därför vara att 10) önska en vit jul med mycket snö och ett gott nytt år.

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig