Därför ser du så många bilar med släckta bakljus

3

1977 infördes halvljuslagen i Sverige, sedan dess har det varit vedertaget att tända ljus fram och bak minskar antalet olyckor och ökar trafiksäkerheten. Men nu har något hänt. Idag krävs inte många mils körning i gryning eller skymning innan du stöter på en bil med släckta bakljus.

Vad som hänt är ett exempel på hur EU-harmonisering kan inverka negativt på svensk trafiksäkerhet.

Sverige har länge varit ledande inom trafiksäkerhet. Innovationer och best practice har spridit sig långt utanför landets gränser. För att öka säkerheten, både för oskyddade trafikanter och bilister, beslutades för snart fyra decennier sedan att öka synligheten genom fordonsbelysning dagtid. 2008 kom övriga Europa till samma insikt och krävde att alla EU-typgodkända bilar från 2011 ska vara utrustade med varselljus/DRL, vilket innebär att bilarna ska ha någon form av belysning fram som tänds automatiskt när motorn startas. Så långt allt väl. Problemet är att det saknas krav på belysning bak ihop med varselljus i EU-direktivet.

För många länder inom EU innebär detta ändå en klar förbättring, men för Sverige innebär anpassningen till EU:s regelverk att säkerheten minskar på våra vägar.

I Sverige blir problemet med släckta bakljus extra påtagligt på grund av våra långa gryningar och skymningar. Flera tillverkare har utrustat sina modeller med skymnings- och nederbördssensor för automatisk tändning av halvljus och baklyktor, men detta är inte obligatoriskt. I de bilar som saknar denna utrustning måste föraren själv ställa om ljusreglaget till halvljus och tända baklyktor. Men då detta tidigare skött sig själv sitter beteendet inte i ryggmärgen hos svenska bilister, och även de som är medvetna om problemet glömmer lätt. När medtrafikanterna inte ser det mörka fordonet ökar risken för olycka.

Anledningen till att kraven på tända bakljus slopades i direktivet motiverades av miljöskäl. Genom minskad bränsleförbrukning skulle även koldioxidutsläppen minska. Men de beräkningarna utgick från gårdagens halogenlampor och inte dagens effektiva LED-teknik. Med LED-lampor är den ökade bränsleförbrukningen överhuvudtaget inte märkbar.

Vi får ofta frågor om släckta bakljus är något som helt klart irriterar många bilister. Vi har tidigare skrivit om problemet både i tidningen Motor och på vår webb

För övrigt är detta inte det enda aktuella exemplet där EU-direktiv har en negativ inverkan på svensk trafiksäkerhet. För att höja besiktningsstandarden i Europa har EU lagt fram förslag på att införa en miniminivå på 4-2-2, vilket innebär att du besiktigar bilen första gången efter fyra år och därefter vartannat år. Transportstyrelsen föreslår att vi överger vår 3-2-1 modell och istället anpassar oss efter EU:s miniminivå. Ett beslut som kommer att resultera i minskad trafiksäkerhet och ökade utsläpp.

Det är bra och nödvändigt att öka trafiksäkerheten i Europa, men en harmonisering till EU:s regelverk måste innebära en högre lägstanivå i unionen – inte en lägre högstanivå.

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig