Fyra åtgärder för ökad elbilsanvändning

2

Fördelarna med en ökad elbilsanvändning är flera. Utöver att minska koldioxidutsläppen bidrar el-bilisten till positiva samhällseffekter i form av minskat buller och minskade lokala utsläpp av partiklar och andra föroreningar. Men många bilister känner i dagsläget en tveksamhet inför att välja elbil. Räckviddsångest är ett bekant begrepp. Hur kan denna ångest botas och hur kan elbilar bli attraktiva bilar för den vanliga bilisten? Vi listar fyra punkter som måste åtgärdas för att fler ska vilja och våga välja elbil.

1. Långsiktiga spelregler

Om bilisten ska vilja och våga välja elbil krävs långsiktiga spelregler. Politikerna måste ta beslut som konsumenterna kan lita på över tid.

2. Billigare priser

Inköpspriset på en elbil är idag ca 200 000 kr högre än en vanlig bil. Det beror framförallt på att batterierna ännu är så dyra. För att fler ska ha råd att investera i en elbil krävs subventioner. Både kommunerna och staten måste göra mer för att stimulera fram en mer klimatsmart fordonsflotta.  

3. Säker teknik

Nya studier visar att elbilar inte blir strömförande efter en krock. Inte ens om elbilen hamnar i vatten blir den farlig att röra vid. Men fortfarande kvarstår problemet med batterierna – hur länge håller de egentligen? För att elbilar ska bli mer attraktiva än de är idag måste bilisterna kunna lita på tekniken.

4. Bättre laddinfrastruktur

Räckviddsångesten uppkommer dels på grund av tveksamheter kring batterierna, dels på grund av bristen på laddstolpar; det finns allt för få laddstationer i Sverige. För att fler ska välja elbil är möjligheten att ladda bilen avgörande. I utbyggnaden av laddinfrastrukturen har både stat och kommunerna en viktig roll att spela.  

Vad gör Motormännen för att fler ska vilja och våga välja elbil? Vi arbetar för att ovanstående ska hinder ska åtgärdas. Läs mer här:

https://www.motormannen.se/valmanifest/subventioner-for-miljons-skull/

https://www.motormannen.se/paverkan/vi-tar-parti-for-dig/infor-rot-avdrag-for-laddstolpe/

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig