Dolda skattehöjningar utan riksdagsbeslut

0

Varje år uppkommer ett reformutrymme, även utan skattehöjningar. Det beror på att när ekonomin växer får staten in mer pengar i skatt eftersom skatter bestäms i procent, samtidigt som statens utgifter oftast är satta till ett fast pris. I praktiken innebär det att statens kostnader för vård och omsorg, skola, bidrag och anslag till statliga myndigheter minskar varje år i förhållande till statens totala budget, utan att några beslut fattas. Detta innebär en ungefärlig besparing för staten på ca 15 miljarder årligen.

Ett kreativt sätt att dolt genomföra kontinuerliga besparingar och dessutom slippa debatten.

Nu har Samarbetsregeringen S/Mp hittat ett omvänt, men lika finurligt sätt att dryga ut statskassan genom att dölja impopulära skattehöjningar och samtidigt slippa obekväm debatt.

Idag höjs skatterna på bensin varje år enligt konsumentprisindex (KPI), ca 2 procent. Vill regeringen höja skatten ytterligare måste de lägga ett förslag som ska fattas av riksdagen.

Det gör man ogärna. Att föreslå höjd bensinskatt är inte det mest populära förslaget bland väljarna. Det brukar heta att ”du vinner inte val på att sänka bensinskatten, men däremot kan du förlora val på att höja den.” Att höja bensinskatten är besvärligt, folk blir arga och vill inte rösta på dig. Bättre vore att kunna höja skatten utan att prata om det.

Från 2017 föreslår regeringen en automatisk skattehöjning genom att uppräkningen av skatten på diesel och bensin årligen ska plussas på med ytterligare 2 procent för att avspegla BNP-utvecklingen. Utformningen av systemet innebär att skatten kommer att öka i betydligt snabbare takt än tidigare.

Det är ett förslag som är helt nytt till sin utformning och kommer att leda till en enorm skattehöjning, utan att det krävs några nya riksdagsbeslut. Den extra höjningen kommer innebära att skatten stiger med ca 50 procent på 10 år och 120 procent på 20 år, vilket inom kort kommer att leda till att Sverige får världens högsta bensinskatt, se debattartikel vi undertecknat tillsammans med företrädare från andra organisationer i flera tidningar. Se även prognosen nedan över skattens utveckling.

Förslaget kommer påverka Socialdemokraternas kärnväljare betydligt hårdare än Miljöpartiets. Låginkomsttagare och glesbygdsbor drabbas i betydligt större omfattning än innerstadsbor där Miljöpartiet har sina väljare. Detta är ännu ett exempel på hur storstadens villkor styr hela Sveriges trafikpolitik.

Alla har heller inte en inkomstutveckling som följer BNP. Dessutom var det länge sedan BNP verkligen växte med 2 procent årligen. De senaste sju åren har BNP-utvecklingen legat på 1 procent.

Men det som är mest upprörande med förslaget är att makten över beskattningen flyttas från riksdagen samtidigt som oppositionen lägger sig platt. Hur långt vågar regeringen pressa decemberöverenskommelsen? Hur mycket kan de borgerliga väljarna acceptera och hur hårt drabbas de borgerliga partierna om de släpper igenom ett sådant här förslag? En svekdebatt är att vänta.

Enligt en SIFO-undersökning beställd av BIL Sweden finns ett kompakt motstånd mot förslaget. 90 procent är kritiska bland de borgerliga väljarna och 75 procent av de socialdemokratiska väljarna. Magdalena Andersson försvarar sig med att säga att skattehöjningen var Miljöpartiets förslag och att råoljepriset sjunkit. Undrar om S-väljarna utanför storstäderna nöjer sig med det svaret. Dessutom har råoljepriset relativt liten inverkan på priset vid pumpen, lejonparten av vad du betalar är skatt och den påverkas inte av världsmarknadspriset på olja.

Den enda från oppositionen som än så länge reagerat kraftfullt är Sten Bergheden, moderat i trafikutskottet. Det är rakryggat och inspirerar förhoppningsvis fler att stiga fram i ljuset. Hans motion finns att läsa här.

Företrädare från Svenskt Näringsliv, Transportföretagen och Näringslivets Transportråd har på ett bra sätt lyft fram att ett beslut om indexering borde ligga utanför decemberöverenskommelsen eftersom förslaget dels gäller en principförändring och dels gäller framtida budgetar. Det är argument oppositionen måste ta till sig.

Att höja bensin- och dieselskatten innebär att Socialdemokraterna bryter ett tydligt vallöfte, men att vägra släppa igenom förslaget om indexering innebär inte att alliansen bryter decemberöverenskommelsen.

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig