Färre trafikpoliser hot mot trafiksäkerheten

0

Antalet trafikpoliser i Sverige minskar kraftigt. På endast ett par år har antalet trafikpoliser halverats i vissa län och mer eller mindre försvunnit i andra och möjligheterna till en effektiv trafikbevakning längst med de mest utsatta vägarna minskar ständigt. Efter polisens kommande myndighetssammanslagning riskerar trafikpolisens arbete att splittras i ännu högre grad än idag.

Vid årsskiftet får Sverige en ny polisorganisation. Dagens 21 polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium ersätts av en gemensam myndighet. Vad som kommer att hända med polisens trafikverksamhet är ännu inte klart. De senaste åren har antalet trafikpoliser i länen minskat hastigt och trafikbevakningen har till stor del förflyttats över till vanlig ordningspolis. Att den trenden skulle brytas efter polisens omorganisation är inte troligt.

Vem som sköter bevakningen har betydelse

Flera för fram att detta inte är ett problem då ordningspolisen tar över mycket av trafikpolisens tidigare arbete – men vem som sköter bevakningen har betydelse.

Ordningspoliser har inte samma fokus på trafiksäkerheten utan har ett annat perspektiv i sin bevakning, det kan till exempel handla om att använda trafikövervakningen för att komma åt livsstilskriminella. När ordningspolisen tar över mer och mer av trafikpolisens arbete, är risken stor att exempelvis blås- och hastighetskontroller lokaliseras till områden där man vet kriminella färdas, inte där det är viktigast att befinna sig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

De trafikpoliser som finns kvar kommer få ett ökat fokus på den tyngre yrkestrafiken. Att övervaka den ökande andelen tyngre trafik är nödvändigt, men möjligheten att befinna sig på de vägar som är mest olycksdrabbade minskar när trafikpolisarbetet splittras i ännu högre grad än idag.

Oförutsägbar, svår att undvika och spridd över vägnätet

Det största hindret för att uppnå nollvisionen är höga hastigheter, men upptäcktsrisken för hastighetsöverträdelser är idag så låg att den motsvarar böter för fortkörning en gång vart trettionde år. De 1 100 trafiksäkerhetskameror längst våra vägar fyller en viktig funktion och har positiv inverkan på trafiksäkerheten, men trafikpolisens viktiga arbete kan inte ersättas med automatisk kameraövervakning.

För att trafikövervakningen ska vara effektiv krävs att den är oförutsägbar, svår att undvika och spridd över vägnätet, vilket är raka motsatsen till vad vi ser idag.

Trafikfrågorna prioriteras lågt och de neddragningar vi sett är beklagliga. För att statusen på yrket ska höjas måste insatserna samordnas och styrningen bli tydligare. För att få en effektivare trafikövervakning bör man istället fundera på att skapa en nationell trafikpoliskår med egna resurser. En riksomfattande trafikpolis.

Det finns stora värden i att trafikpolisen är synlig på våra vägar. Trafikpolisen har en mycket viktig förebyggande roll för att minska antalet olyckor, men det är ett arbete som sällan syns på pappret eller i statistiken och därför inte uppskattas i vår resultatstyrda värld.

En allt ovanlig syn

En allt ovanligare syn

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig