Förbifartssveket

0
Socialdemokraterna, Stefan Löfven och Karin Wanngård har varit tydliga – ”Vi köpslår inte om Förbifarten”, ”Förbifart Stockholm är inte en förhandlingsfråga”, ”Förbifart Stockholm ska byggas”. Idag är beskeden inte lika klara.

Strax efter valet meddelades att byggstarten (den tredje byggstarten i ordningen?) av Förbifarten skjuts upp i ett halvår, till en kostnad av 700 miljoner eller 4 miljoner per dag. Ett par veckor senare kom den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm överens om att intäkterna från trängselskatten, som betalas av Storstockholm bilister och är öronmärkta till Förbifarten, ska omförhandlas. Under kommande sju år ska 100 procent gå till kollektivtrafiken, sedan 50 procent. Samtidigt kommer skattebördan öka ytterligare på Sveriges bilister då trängselskatten inom kort höjs kraftigt och införs även på E4/Essingeleden.

Vallöften har tidigare visat sig väga lätt. 2002 lovade Annika Billström från Socialdemokraterna att trängselskatt inte skulle införas, men fick backa när regeringen Persson behövde Miljöpartiets stöd. Ännu ett svek kommer kraftigt att påverka Sveriges bilisters förtroende för Socialdemokraterna.

Starkt stöd för Förbifarten

Stödet för Förbifart Stockholm är solitt. Åtta av tio Stockholmare anser att vägen bör byggas och 88 procent av invånarna i Stockholms län röstade på riksdagspartier som tydligt visat sitt stöd för Förbifarten. Trots det riskeras nu vägsatsningen som är så viktig för framkomligheten i ett växande Stockholm.

Idag är Essingeleden den enda vägled som förbinder länets norra och södra delar utanför innerstaden. När den byggdes dimensionerades den för 80 000 fordon per dygn. Idag är Essingeleden utsliten, enormt störningskänslig, snart avgiftsbelagd och med 165 000 fordon per dygn Nordens mest belastade vägsträcka. Förbifart Stockholm behövs för att avlasta Essingeleden. Den behövs för en förbättrad framkomlighet, för att ge tidsvinster till pendlare och för att minska sårbarheten i Stockholms infrastruktur.   

Acceptansen av trängselskatten är inte ovillkorlig

Stockholms bilister har idag till viss del accepterat trängselskatten och användaracceptansen beror till stor del på att inkomsterna från trängselskatten återförs till bilisterna genom nödvändiga väginvesteringar i form av Förbifart Stockholm. Förbifarten finansieras av trängselskatter, dvs. bilister, till 80 procent och av regeringen till 20 procent. Men för att extra skattepålagor ska vinna acceptans bland Sveriges bilister måste det tydligt leda till en förbättrad väginfrastruktur.

Hade Moderaternas valaffischer rätt? Blir det Bye Bye Förbifarten?

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig