Förbud mot diesel och bensin fel väg

0

Den ledande miljöpartisten Karin Svensson Smith vill införa förbud mot bensin och diesel. Det är fel väg att gå. Ett förslag som bygger på felaktiga grunder och kommer drabba de som inte har något alternativ till bilen för att klara vardagspusslet. Bättre att stimulera fram den nödvändiga förändringen.

Med statistik kan man åstadkomma mycket. Det går att vrida och vända på siffor så att de utfaller till sin fördel. Det verkar vara miljöpartisten Karin Svensson Smiths teknik när hon skriver på Dagens Industris debattsida den 8 juni.

Men innan vi går in på det så låt oss slå fast att det är viktigt att minska vägtrafikens negativa miljöpåverkan. Motormännen är positiva till visionen om en fossiloberoende fordonsflotta. Det är inte det den här texten handlar om, den handlar om annat. Det handlar om morötter eller piska. Om stöd eller förbud.

Karin Svensson Smith vill förbjuda användningen av fossila drivmedel. Hon tycker inte att omställningen till en fossilberoende fordonsflotta går tillräckligt fort. Som argument för hon fram att priset på olja har halverats och då fungerar inte skatterna. Men priset har inte halverats. I juni 2014 var priset på råolja 115 $ /fat, nu ett år senare är det 64 $/fat. Ja, det är en kraftig sänkning men det är inte en halvering. Vi ska dessutom komma ihåg att eftersom nära 60 % av det pris vi konsumenter betalar vid bensinmacken är skatter är sänkningen långt ifrån så kraftig som Karin Svensson Smith låter påskina. Och av dessa skatter är energiskatten och CO2-skatten i ett fast värde vilken gör att den delen inte alls påverkas av priset på råolja. Momsen påverkas av priset på råolja. För övrigt tycker jag det är tveksamt med moms på skatter, det blir skatt på skatt. Men det är väl åter ett kreativt sätt för staten att beskatta bilister. Vi bilister som redan är överbeskattade.

Bensinpris vid pump

Nej, skon klämmer nog på annat ställe. Vi medborgare har tagit till oss av råden och köpt bensinsnålare bilar och minskat vår körsträcka. Genom att göra detta har staten fått in mindre skatt på bensin och diesel. Och det skäl som framfördes av finansminister Magdalena Andersson (s) och ministerkollegan Per Bolund (mp) för höjda bensinskatten var just att statens intäkter minskade. Och att Socialdemokraterna bröt vallöftet att inte höja bränsleskatterna berodde enbart på att man regerade med MP.  Det är ju ett argument som inte bidrar till att minska politikerföraktet, snarare tvärtom.

Nåväl, låt oss fortsätta. Vi kan konstatera att bensinpriset vid pumpen inte har halverats. Även om Karin Svensson Smith låter antyda det. En annan del i hennes argumentation är att försäljningen av bensin och diesel stiger som en följd av det ”låga” priset. Det stämmer inte heller.

Ja, vi kan se en viss försäljningsuppgång i december 2014.  Men den variationen ser vi ganska ofta under december månad då det av tradition är en stor resmånad. Volymen påverkas säkert också av hur mild december är och hur lång julledigheten är. Mycket snö så väljer många andra alternativ till bilen och då går försäljningen ned. Den minnesgode kommer ihåg den gånga julhelgen som synnerligen snöfattig.

Den långsiktiga trenden gällande den totala mängden drivmedel i Sverige är nedåtgående. Dock kan vi se att den brantare nedgången av bensin dämpas av en knapp men ändå uppåtgående trend av dieselförsäljningen. Utsläppen av CO2 från en liter diesel är större än utsläppen från en liter bensin vilket på sikt kan vara problematiskt för den positiva utvecklingen att CO2-utsläppsminskningen.

Försäljningsvolymer

Så Karin Svensson Smiths argument att försäljningen ökat stämmer inte heller. Det finns en tydlig nedåtgående trend gällande försäljningsvolymerna. Den här nedåtgående trenden har ägt rum trots att vi har fler bilar än någonsin i Sverige och det sammanlagda trafikarbetet ökar, det vill säga fler bilar som sammantaget kör längre. Ändå minskar försäljningen av drivmedel och därmed också utsläppen. Det är bra!

Ett av Karin Svensson Smiths argument är att utsläppen ökar. Men såväl Trafikverket  som Naturvårdsverket säger att utsläppen från vägtrafiken minskar.

Trafikverket skriver bland annat:
”Vi ser nu en relativt snabb minskning av vägtrafikens klimatpåverkan, främst som ett resultat av energieffektivare personbilar och ökad andel biobränslen, (främst biodiesel, bidrar). Samtidigt är trafiken på ungefär samma nivå som 2008 vilket gör att åtgärderna får fullt genomslag.”

Tittar man närmare på Naturvårdsverkets siffror ser man att industrins utsläpp inte minskar. Det kanske är här som kraften borde sättas in för att värna miljön? Denna tanke stärks också via en rapport från Riksrevisionen. Näringslivet genererar ungefär fyra femtedelar av koldioxidutsläppen, men hushållen får betala nästan hälften av de klimatrelaterade skatterna (RiR 2012:1 Klimatrelaterade skatter – Vem betalar?)

Men det är som vanligt bilen och bilisten som ska sättas åt i Miljöpartiets tankevärld. Från Motormännens sida håller vi inte med. Vi anser att det är bättre att hjälpa bilisterna att göra rätt. Skapa långsiktiga spelregler för supermiljöbilar, underlätta utbyggnaden av laddinfrastruktur för att nämna några exempel.

De långsiktiga spelreglerna som Karin Svensson Smith säger sig värna kommer inte att fungera. Titta bara på folkomröstningen kring kärnkraften för 35 år sedan. Fortfarande har vi ingen bra lösning på hur de ska ersättas.

Spelreglerna måste underlätta och stimulera fram alternativ. Då kan den nödvändiga omställningen bli något positivt. Sverige står för några procent av biltillverkarnas världsmarknad. Det är smått naivt att tro de skulle rätta sig efter ett förbud i Sverige och ställa om sin produktion. Alla sätt att med förbud och höjda avgifter försöka styra bort fossila bränslen kommer drabba de som inte har något alternativ till bilen.

Vi har de 1,2 miljoner som bor på landsbygden. Men även i staden måste många använda bilen för att få livspusslet att gå ihop. Skolor och barnomsorg ligger mer utspritt idag, närhetsprincipen fungerar inte fullt ut. Vårdcentralen flyttad. Bokbussen indragen och postservicen flyttad ännu längre bort i både tätorter och glesbygd. Arbetslivet ännu mer specialiserat och det skapar längre resvägar till jobbet. Bilen är ett viktigt redskap för att få vardagen att gå ihop både i storstäder och mindre orter. Inget av detta löses med förbud och ökade skatter. Det riskerar bara att dra isär Sverige, klyftorna mellan stad och land ökar, likaså mellan de som har goda inkomster och de som har sämre marginaler.

Ja, miljön är viktig. Vi måste minska vägtrafikens negativa klimatpåverkan. Men ägna mer tid åt alternativen i stället för att ropa på högre skatter och förbud. Eller våga stå för den landsbygdsfientliga politik som ni driver. Alla har inte tillgång till buss eller tunnelbana.

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig