Försäljningsrekord för nya bilar

0

Hela 372 300 nya personbilar har sålts under 2016, vilket är 27 200 fler än det förra rekordåret 2015. Försäljningsrekord har också satts med 58 200 nya lastbilar varav 51 700 är lätta lastbilar.

Av de sålda personbilarna var 52,6 procent dieseldrivna och 16,5 procent var miljöbilar enligt den miljöbilsdefinition som gäller sedan 2013. De så kallade supermiljöbilarna, som på pappret släpper ut under 50 gr koldioxid per km utgjorde 3,5 procent av den totala försäljningen.

På Motormännen ser vi mycket positivt på en modernisering av den svenska personbilsflottan, inte minst vad gäller trafiksäkerheten. Hela 73 procent av de nya personbilar som såldes 2016 är utrustade med automatisk nödbroms enligt Bil Swedens statistik. Det påverkar säkerheten både för de som färdas i bilen och för andra trafikanter. Plåtverkstäderna får också mindre att göra och försäkringsbolag bedömer att försäkringspremierna ska kunna sänkas under de närmaste åren.

Rekordår för både person- och lastbilar

– 2016 har varit ytterligare ett fantastiskt år på fordonsmarknaden med nytt rekord för både personbilar och lätta lastbilar. Även tunga lastbilar har gått mycket starkt. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 7,9 procent. Lätta lastbilar ökade med 15,3 procent. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 22,4 procent till 5 900, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Försäljningsökningarna för lätta lastbilar förklarar BIL Sweden med hög efterfrågan på hantverkstjänster, ROT- och RUT-avdrag samt förändrade förmånsregler för hantverksbilarna.

– Den mycket starka bilmarknaden under 2016 förklaras av den starka konjunkturen, köpstarka hushåll, rekordlåga räntor, en stabil arbetsmarknad med historiskt sett låga varsel och en snabbt växande marknad för privatleasing. Utöver detta kan nämnas låga begagnatlager med hög omsättningshastighet, fortsätter Bertil Moldén.

Utsläppen minskar med nya bilar

BIL Sweden lyfter förstås gärna den positiva utvecklingen vad gäller nya bilars förbrukning, och således utsläppen av miljönegativa avgaser såsom koldioxid. Den genomsnittliga uppgivna utsläppsmängden har minskat till hälften sedan 1980-talet. Tyvärr vet vi ju på konsumentsidan att de uppgivna utsläppsvärdena inte stämmer med förhållandena i verklig körning. Trots det är utvecklingen positiv för oss bilägare som har kunnat köpa betydligt säkrare och bekvämare bilar med en genomsnittligt sänkt förbrukning, även om den i praktiken inte är så stor som BIL Sweden gärna vill göra gällande.

Under 2017 kommer också ett nytt testprogram att börja införas för nya bilars uppgivna utsläppsvärden och förhoppningarna är stora att det bättre ska spegla körning under verkliga förhållanden.

Prognos för personbilar under 2017: 360 000

– Vi förväntar oss en fortsatt mycket stark bilmarknad även i år och vår prognos är 360 000 personbilar, vilket är den näst högsta siffran någonsin. Förutsättningarna för en bra bilmarknad i år är goda med tanke på att den svenska ekonomin väntas vara fortsatt stark, räntorna ser ut att förbli på mycket låga nivåer, sysselsättningen och hushållens disponibla inkomster väntas öka, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökade med 51 procent förra året

– Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, uppgick till 13 000 bilar under 2016, vilket är en ökning med 51 procent jämfört med 2015. Vår prognos är att ca 18 000 supermiljöbilar kommer nyregistreras under 2017, vilket innebär en andel på fem procent av totalmarknaden, säger Bertil Moldén.

Sverige ligger på andra plats i Europa vad gäller andelen supermiljöbilar i nybilsförsäljningen. Norge toppar med över 25 procent, tack vare skattelättnader och andra förmåner för elbilsköpare. Från Motormännens sida vill nu se att svenska politiker, både i staten och i kommunerna, tar miljöbilsintroduktionen på allvar och premierar inköp och användning av de miljöbästa alternativen.

Miljövänligare alternativ

Biogas, eldrift i olika former, vätgas och biodiesel finns alla redan, nu handlar det om att snabbt få deras andel av fordons- och drivmedelsmarknaderna att växa. Inför skrotningspremie för att få de äldre osäkra och smutsiga bilar bort från vägen. Låt nollutsläppsbilarna använda kollektivtrafikkörfälten, parkera billigare och slippa trängselskatterna. Se till att de förnyelsebara drivmedlen som biodiesel och biogas ges ordentliga och långsiktiga skattelättnader och blir billigast vid pumpen, då får vi fart på omställningen till fossiloberoende fordonsflotta.

Carl Zeidlitz

Trafiksäkerhetsansvarig Motormännen

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig