MP splittrat om höjd bensinskatt

0

Miljöpartiet gick till val på att höja bensinskatten med en ”klimathundring”. Men i en intervju i helgen sa MP:s Karin Svensson Smith att hon vill låta bensinskatten vara oförändrad. Kommer MP nu att backa i frågan om höjda bensinskatter?

Miljöpartiet gick till val på att höja bensinskatten med en ”klimathundring”/månad för genomsnittsbilisten. I praktiken skulle det innebära en höjning av koldioxidskatten med 70 öre per liter bensin. Syftet med skattehöjningen var att finansiera satsningar på bränslesnåla bilar, klimatsmarta drivmedel samt utbyggd järnväg och kollektivtrafik.

Men nu verkar MP ha ändrat sig. Karin Svensson Smith, klimatansvarig i partistyrelsen och ordförande i riksdagens trafikutskott, intervjuades igår (23/11) i DN. Hon meddelade då att hon vill låta bensinskatten vara oförändrad. Istället vill hon se satsningar som förbättrar kollektivtrafiken och gör det dyrare att använda bil i städer. Bakgrunden till detta är det senaste valresultatet. MP har enligt Karin Svensson Smith analyserat vad som gick snett då partiet endast fick 6,8 procent av rösterna i riksdagsvalet och kommit fram till att en fråga man förlorat många väljare på är just den om höjd koldioxidskatt.

Karin Svensson Smith anser att klimatpolitiken bör delas in i två olika handlingsplaner. Detta eftersom förutsättningarna mellan stad och landsbygd är så stora. Med bättre kollektivtrafik, satsningar på bilpooler och fler cykelvägar kan samhället motivera åtgärder som att antalet p-platser försvinner och att p-avgifter och trängselskatter höjs i städerna. På landsbygden måste strategin dock vara en annan. ”Att tänka sig att leva utan egen bil är i de flesta landsbygdsområden en orimlighet” säger hon i intervjun. Där handlar frågeställningen snarare om hur användningen av alternativa drivmedel kan komma igång.

Från Motormännen sida är vi glada att Karin Svensson Smith inser att bilen behövs. Många, framförallt boende på landsbygden, är beroende av bilen som transportmedel. Det har vi försökt påvisa i debattartiklar och ett antal seminarier de senaste månaderna. Karin Svensson Smith har deltagit i två av våra seminarier på temat ”Formar storstadens villkor hela Sveriges trafikpolitik”? Kanske har vårt budskap nått fram.

Men innebär detta att MP nu kommer att backa om höjda bensinskatter? Efter gårdagens intervju med Karin Svensson Smith har flera andra ledande miljöpartister gått ut med att höjningen av bensinskatten med en ”klimathundring” ligger fast. Så frågan är om partiet verkligen kommer att ändra inställning. Positivt är i alla fall att dess klimatansvariga, tillika ordföranden i riksdagens trafikutskott, inser att bilen är oumbärlig för många.

Läs mer:

Motormännens mobilitetsprogram – om bilens betydelse för mobiliteten: https://www.motormannen.se/paverkan/mobilitetsprogram/

Motormännens valmanifest 2014 – åtta förslag för en hållbar, tillgänglig och säker mobilitet: https://www.motormannen.se/motormannens-valmanifest/

 

 

 

 

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig