Verkstadsfusket måste bort!

0

Hur utbrett är verkstadsfusket? För en tid sedan genomförde Motormännen en granskning av åtta verkstäder tillsammans med TV4-programmet ”Kalla fakta” gick vi igenom åtta bilar och preparerade några enkla fel. Jobb som de flesta verkstäder ska klara av utan problem och som ingår i en vanlig service.

Resultatet var mycket dåligt. Samtliga verkstäder utom en fick underkänt. Tekniska fel som inte hittades, brister i serviceprotokollet, missade kontrollpunkter – trots att de hade kryssats i som utförda. Det sistnämnda är under all kritik. Att betala för något som inte utförts är helt fel. Att få rekommendationer på åtgärder som vid vår efterkontroll visar sig vara helt felaktiga är inget som en seriös verkstad ska ägna sig åt. Även när vi kontrollerade verkstäderna förra gången var resultatet nedslående. Verkstadsfusket verkar tyvärr vara utbrett.

Motormännen undersöker verkstadsfusket

Motormännens tekniker Carl Erik Stjernvall undersöker en av bilarna

Hur ska vi som bilägare veta vilken verkstad som är schysst? För att säkra kvaliteten på de service- och reparationsarbeten som bilverkstäderna utför och samtidigt underlätta för oss bilägare, har branschen tillsammans byggt upp ett frivilligt system för kvalitetssäkring – Kontrollerad Bilverkstad, KBV.  Ett annat företag som utför kontroller av verkstäder är Dekra. Tyvärr är det ingen kvalitetsgaranti om en verkstad är ansluten till dessa kontroller.

Motormännens krav på branschen:

  1. Öppen redovisning av kontrollerna. Vi vill att testprotokollen läggs ut på anläggningsnivå. Det sätter press på verkstäderna. Som det är i dag kan en verkstad med anmärkningar gömma sig bakom statistik på riksnivå.
  2. Fler kontroller. För att säkerställa kvaliteten måste det ske många kontroller. Att genomföra en kontroll vid några enstaka tillfällen räcker inte för att säkerställa kvaliteten på kundbemötande och det tekniska kunnandet.
  3. Enbart oanmälda kontroller. Alla kontroller måste vara oanmälda. När du vet att din faster ska komma på besök så städar du lite extra. Vi är övertygade om att bra verkstäder som är måna om sina kunder tål att synas i sömmarna ofta och oanmält.
  4. Högre anslutningsgrad. Fler verkstäder måste ansluta sig till kontrollsystemen som finns. Då kan systemet få större legitimitet och vara en konkurrensfördel
  5. Kontrollerna måste vara helt fristående. Det är inte trovärdigt att branschen kontrolleras av – branschen. Det måste till en oberoende och transparent kontroll av verkstäderna.
Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig