Regeringsförklaring utan nyheter

1

Den 15 september gick startskottet för ett nytt arbetsår i riksdagen. Kungen öppnade på talmannens begäran riksmötet 2015/16 och statsminister Stefan Löfven (S) läste upp regeringsförklaringen. Nu för tiden innehåller regeringsförklaringen få nyheter. Det mesta har redan portionerats ut till media vid tidigare tillfällen.

Men jag kan inte låta bli att kommentera några saker som nämndes i regeringsförklaringen:

”Järnvägs- och vägunderhållet förstärks i hela landet, från norr till söder.”

 Bra att satsningar på vägunderhåll lyfts fram. Vi utgår från att arbetet med att göra E 20 mittseparerad påskyndas. Motormännens undersökning av vägarnas kvalitet visar att det behövs ett förstärkt underhåll av landets vägar.  Det är extra viktigt också för att få ett Sverige som håller ihop. Den undersökningen visade dessutom att samtliga län norr om Dalälven har sämre kvalitet på vägnätet än något län söder om Dalälven. Eller ska storstadens problem fortsätta dominera trafikpolitiken? Jag kan inte låta bli att länka till en artikel om asfaltsvägen som försvann. Så går det till i Trafikverkets Sverige idag.

”Infrastrukturinvesteringar som leder till fler bostäder, bättre godstransporter och pålitlig arbetspendling prioriteras. Investeringarna i infrastrukturen ökar med drygt 40 procent fram till 2019.”

En bra och säker E 20 har dessutom en koppling till ett annat avsnitt där regeringen säger sig prioritera en pålitlig arbetspendling. Även här bidrar en bra och trafiksäker E 20 till en utvidgad arbetsmarknadsregion. Från Motormännens sida vill vi dessutom att arbetet med att mittseparera de mest olyckdrabbade vägavsnittet i Sverige påskyndas. När en högtrafikerad väg görs mötesfri beräknas dödligheten minska med cirka 80 procent.

”Upphandlingar ska användas strategiskt. Krav ska kunna ställas på att långtidsarbetslösa får jobb eller praktik. Trafikverket har som första myndighet fått detta uppdrag.”

Jag förstår och kan sympatisera med ambitionen att komma tillrätta med arbetslösheten. Men jag hoppas ändå att Trafikverkets huvuduppgift ska vara att sköta trafiken! Redan det verkar vara en tuff utmaning både gällande järnväg och väg.

”Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta”

Motormännen delar den visionen.

”Förutsättningarna för miljöbilar förbättras. Nytt stöd införs för elbussar. Investeringar i laddinfrastruktur och biogas möjliggörs. Supermiljöbilspremien stärks. Miljöskatternas styrande effekt ökar. Ny kollektivtrafik möjliggörs med stadsmiljöavtalen. Satsningar görs för att fler ska cykla.”

Vi vill gärna se fler positiva satsningar. Bra att investeringar i laddinfrastruktur möjliggörs. Vi antar att det är Naturvårdsverkets anslag om lokala klimatinvesteringar som avses. Men varför bara bidrag till företag och organisationer? Varför inte ge bidrag till privatpersoner som vill investera i en laddinfrastruktur i hemmet? Det är ju ändå där som merparten av laddningen kommer att ske.

Om det finns en transportpolitisk vision för vad man vill med alla de skatter som vi bilister bidrar med kanske vi lättare skulle acceptera ökade kostnader. Vi tycker inte att det är ok att bilisterna som redan betalar för två men kör en ska få ökade skatter för att finansiera försvaret vilket var argumentet för den senaste skattehöjningen på bensinen.

Det är bra att satsningar görs på kollektivtrafik och cykel. Viktigt med en politik som skapar alternativ till bilen där så är möjligt. Detta istället för en generell politik mot bilen.

Sedan kan jag som året runt-cyklist ändå inte låta bli att påpeka att klimatet är ett hinder – eller åtminstone en utmaning för kommunerna – för att cykeln ska klara av arbetspendling året om. I min hemstad Uppsala väljer nu politikerna att satsa på ett cykelgarage vid resecentrum för att man ska kunna parkera sin cykel i en uppvärmd miljö under vinterperioden. Bra så, men på grund av urusel vinterväghållning för mig som cyklist i Uppsala kan jag ju inte ens ta mig till det uppvärmda cykelgaraget om vintern…

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig