”Sluta Rattsurfa” visar på behovet av en tydlig mobillag

1

Just nu genomför Transportstyrelsen kampanjen ”Sluta Rattsurfa” för att stävja trafikfarligt mobilbeteende. Det är en välkommen och behövlig kampanj, men för att verkligen komma åt problemet krävs ett tydligt förbud mot SMS och handhållen mobil.

Försämrad reaktionstid

Försämrad reaktionstid

Motormännen har i vårt arbete för säkrare förare länge legat på för att lyfta frågan om trafikfarligt mobilbeteende och behovet av ett tydligt förbud mot SMS och handhållen mobiltelefoni. Orsaken är att reaktionstiden försämras kraftigt när du använder en handhållen mobil. Jämförbart med att köra rattfull eller påverkad av cannabis. Risken att råka ut för en olycka ökar mångdubbelt för den som skickar SMS samtidigt som hen kör bil, och varje år omkommer flera personer på de svenska vägarna till följd av detta.

Dagens regler är minst sagt otydliga. Förändringen i trafikförordningen har inneburit en förvirring om vad som gäller snarare än ett förtydligande om vad som är tillåtet. Inte ens busschaufförer som ser film på telefonen på E6:an är idag olagligt så länge ”det inte inverkar menligt på körningen”.

Som Bengt Svensson, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen säger har problemet med mobilanvändning heller inte minskat i Sverige. Endast 82 har blivit bötfällda. Ofta har inte heller mobilanvändningen varit huvudskälet, utan andra regelöverträdelser som skett samtidigt. Trafikpoliserna på fältet har under hela året fört fram att den nya lagen är otydlig, kraftlös och svårövervakad.

Enligt en enkätundersökning från If skadeförsäkringar känner nästan samtliga svenskar till skärpningen av reglerna, men väldigt få har förändrat sitt beteende. Och varför skulle de göra det när signalen från samhället är att det är OK?

Det är glädjande att se Transportstyrelsen kampanja i denna viktiga fråga, ett uppdrag som gavs myndigheten i samband med förändringen i trafikförordningen. Men effekter av kampanjer som ”Sluta Rattsurfa” är kortvariga om de inte har en stabil grund att stå på. Budskapet i kampanjen är att du inte ska använda mobilen bakom ratten, men signalen från samhället är fortfarande att beteendet är acceptabelt.

I sitt remissvar till nuvarande skärpning av reglerna föreslog Transportstyrelsen en förändring i likhet med den finska vägtrafiklagen nedan.

En radio- eller televisionsmottagare, annan ljud- eller bildåtergivningsapparat eller kommunikationsapparat får inte under körning användas på ett sådant sätt att detta kan inverka menligt på användningen av fordonets manöveranordningar eller på något annat sätt störa förarens koncentration på trafiken. Föraren av ett motordrivet fordon får inte under körning använda mobiltelefon så att han eller hon håller den i handen.

Ett så tydligt förbud skulle ge Transportstyrelsen en stabil grund att bygga sin kommunikationskampanj på. Budskapet skulle vara i samklang med lagstiftningen och det skulle skicka en tydlig signal till alla förare om vilket beteende som är acceptabelt bakom ratten.

Varje år som går utan ett förbud orsakar onödigt lidande för trafikanter och anhöriga, därför kommer Motormännen att fortsätta arbeta för ett tydligt förbud mot SMS och handhållen mobiltelefoni bakom ratten. Vi säger som Transportstyrelsen: ”Sluta Rattsurfa”.

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig