Supermiljöbilspremie, för miljöns skull eller för bilhandlarnas?

1

Vi är många som tycker det är viktigt med utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. För att stimulera förändringen av fordonsparken mot fler bilar med låga utsläpp har regeringen infört en så kallad supermiljöbilspremie om 40 000 kr per bil. Den infördes 2012 av den förra regeringen men även den nuvarande vill stimulera övergången och förlängde i december 2014 stimulansen.

Premien är bra. Även om vi inom Motormännen vill se fler stimulanser för att påskynda övergången. Vi vill se stimulanser för utbyggnaden av infrastruktur för att kunna ladda elbilar, vi vill att trängselskatten ska tas bort för supermiljöbilarna och att man likt i Oslo ska kunna parkera gratis och köra i kollektivtrafikfilen.  De två sista åtgärderna ska ses som temporära för att få fler att skaffa en miljövänligare bil. Långsiktigt så kommer det av utrymmesskäl inte fungera.

Motormännen har kritiserat regeringarna för bristande långsiktighet gällande supermiljöbilspremien.  Det har även Motorbranschens Riksförbund, MRF gjort.  De är är bilhandlarnas organisation. Deras uppdrag är att tillvarata branschens intressen och skapa rimliga förutsättningar för bilhandlarna.

Nu har Tjänstebilsfakta avslöjat att bilhandlarna har utnyttjat supermiljöbilspremien för egen vinning. Staten har betalat ut tio miljoner kronor till bilhandeln för supermiljöbilar som har sålts direkt till utlandet. De flesta av bilarna har sålts direkt till utlandet, utan att bilarna rullat en enda meter på svenska vägar.  På så sätt har bilhandlarna kunna erbjuda utländska kunder billigare bilar och samtidigt tjänat lite mer på varje såld bil. Helt klart felaktigt använda skattemedel.

Bilhandlarna har inte gjort något juridiskt fel. De har bara utnyttjat ett kryphål i lagen. För andra året i rad enligt Tjänstebilsfakta.* Det är mycket tråkigt att vissa bilhandlare inte förstår att agerandet försvårar för framtida subventioner. Subventioner som är helt nödvändiga för att nå en fossiloberoende fordonsflotta.

För det lär inte bara vara jag som tycker bilhandlarnas rop på subventioner och långsiktiga spelregler klingar falskt.  Att skrika på mer subventioner som sedan utnyttjas för att öka lönsamheten hos enskilda bilhandlare är inte ok.

Det här agerandet underlättar inte omställningen till en fossilberoende fordonsflotta. Subventioner är bra för att påskynda omställningen, de kan få den osäkra att våga ta steget. För vi ska komma ihåg att det finns en rad frågor kring bland annat elbilen. Hur är andrahands-värdet? Vad kommer det att kosta när batterierna behöver bytas? Hur ser servicekostnaderna ut?

Vad händer nästa gång man med rätta kritiserar regeringen för bristfällig långsiktighet? Kommer det att tolkas som ett rop på subventioner – för att tillgodose bilhandlarnas lönsamhet? Eller för att att just göra det som måste göras – att stimulera fram en fossiloberoende fordonsflotta.

 

*Kan inte låta bli och fundera på hur tjänstemän på departement och myndigheter kunnat låta det slinka igenom för andra gången. Det håller inte att skylla på de parlamentariska problemen efter valet i september.  Ansvarsfulla statliga tjänstemän borde ha täppt till luckan. Undrar vad Slöseriombudmannen anser om tjänstemännens hantering av skattekronorna?

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig