Sverige tappar mark i trafiksäkerhetsarbetet

0

Sverige har länge varit bland de ledande länderna inom trafiksäkerhetsarbete, men övriga Europa knappar snabbt in.  För att fortsätta vara den förebild vi kan vara borde riksdagen göra vad övriga parlament inom EU redan gjort. Anta EU:s halveringsmål från 2010 till 2020, vilket skulle innebära 133 istället för 220 omkomna i vägtrafiken.

Sverige framhålls ofta och med rätta som ett föregångsland inom trafiksäkerhetsområdet. Det finns en stor kunskap och en välfungerande samverkan inom trafiksäkerhetsområdet mellan svenska myndigheter, forskarvärlden och fordonsbranschen, och den svenska Nollvisionen har blivit en förebild för trafiksäkerhetsarbetet inom både EU och FN. 

Internationellt sett ligger Sverige bland de länder som har lägst antal trafikdödade per miljon invånare tillsammans med Norge, Nederländerna, Storbritannien och Danmark, och antalet trafikolyckor i Sverige fortsätter att minska, även om vi tyvärr kunde se en liten uppgång av omkomna bilförare och motorcyklister under 2013.

Det är ett gott betyg, men i perspektivet av att cirka 3 000 personer varje år blir svårt skadade i olyckor på svenska vägar har vi fortfarande långt kvar till en acceptabel risknivå. 

Sveriges riksdag borde anta EU:s halveringsmål

2009 beslutade riksdagen att fastsälla ett nytt etappmål gällande omkomna i trafiken i enlighet med Nollvisionen.

Etappmålet beräknades som en halvering av medelvärdet mellan de tre åren 2006-2008, vilket innebär max 220 döda i trafiken 2020. Trafikutskottet konstaterade i samband med beslutet att siffran kan komma att revideras. Tiden för det har kommit nu.

2013 omkom 260 personer i den svenska vägtrafiken och vi är på god väg att nå det svenska 2020-målet i förtid. Samtidigt har EU för en tid sedan höjt ambitionerna inom sitt trafiksäkerhetsarbete genom att ha antagit ett mål om en halvering av antalet trafikdöda i gemenskapen mellan 2010-2020.

MM_graf

Sverige har länge varit ett föregångsland inom trafiksäkerhetsarbetet, men övriga EU knappar in.

Det fullt möjligt att skärpa det svenska 2020-målet i enlighet med EU:s halveringsmål från 2010 till 2020, vilket skulle innebära 133 istället för 220 omkomna i vägtrafiken, liksom en skärpning när det gäller antalet allvarligt skadade i trafiken.

Ovan syns en tabell som visar hur olika länder ligger till i arbetet mot EU:s halveringsmål. Sverige placerar sig femte sist i gemenskapen. Ska Sverige även framöver vara ett föregångsland inom trafiksäkerhetsområdet bör ambitionerna höjas och EU:s utmaning antas.

För att nå resultatet krävs politisk vilja och ett ambitiöst arbete av flera aktörer på flera fronter. Motormännen är beredda att dra ett stort strå till den stacken.

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig