Utmaningarna inför klimattoppmötet i Lima 1-12 december

0

Idag den 1 december samlas världens ledare i Lima, Peru, för att diskutera klimatutmaningarna.  FN-mötet pågår fram till den 12 december och syftar till att lägga grund för en ny global klimatöverenskommelse, som ska beslutas om nästa år. Vilka är förhoppningarna inför mötet i Lima? Vilka är utmaningarna? Åsa Romson, klimat- och miljöminister, berättade om Sveriges inställning vid ett seminarium arrangerat av Fores. 

FN:s klimatförhandlingar 

Varje år hålls klimatförhandlingar inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. Konventionen antogs vid ett klimattoppmöte i Rio 1992. Klimatförhandlingarna inom UNFCCC kallas för COP (Conference of the Parties, partskonferenser).  

Vid klimattoppmötet i Durban 2010 beslutade världens länder att en ny global överenskommelse ska börja gälla 2020. Den nya överenskommelsen ska vara ambitiös, rättvis, långsiktigt hållbar och ska på ett trovärdigt sätt styra världen till att hålla den globala temperaturökningen till två grader jämfört med 1990. 

Beslut om den nya klimatöverenskommelsen tas i Paris 2015. Men hur ska avtalet utformas? Kommer det innehålla rättsligt bindande åtgärder om utsläppsminskningar eller inte? Det ska diskuteras på COP-mötet som idag startar i Lima. 

Utmaningarna inför mötet i Lima 

Den 26/11 medverkade klimat- och miljöminister Åsa Romson på ett seminarium arrangerat av tankesmedjan Fores. Hon framhöll då vikten av nationella mål för utsläppsminskningar. Det gäller inte minst för vårt land. Sverige har idag tydliga mål fram till 2020, vilket är 40 procents utsläppsminskningar jämfört med 1990, men nu behöver vi lika tydliga mål för 2030, 2040 och 2050, menade Åsa Romson. 

Förväntningarna på Lima är i linje med ovanstående. Åsa Romson hoppas att fler länder, både större och mindre, går med på att sätta upp mål för nationella utsläppsminskningar. Läget inför mötet är att Sverige och EU förespråkar ett rättsligt bindande avtal, medan flera andra länder vill ha ett mer flexibelt avtal. Klimat- och miljöministern framhöll på seminariet vikten av att verka för ett avtal som kan godkännas av alla, men som samtidigt är tillräckligt ambitiöst för att begränsa den globala uppvärmningen till två grader.  

Men hur ska FN lyckas med det? De länder som samlas i Lima idag har mycket olika förutsättningar för att genomföra utsläppsminskningar. Enligt Åsa Romson bör mötet präglas av flexibilitet. Det gäller att få länderna att känna att de har ett gemensamt ansvar för klimatet; att det bli en bottom-up-process i samförstånd.  

Sannolikt är det lättare sagt än gjort. Nyligen kom dock stormakterna USA och Kina, som tillsammans ansvarar för nästan hälften av de globala utsläppen av växthusgaser, överens om framtida nationella utsläppsnivåer. Kanske kan detta leda till att andra länder tar efter och går med på att sätta upp egna nationella mål? Det blir intressant att följa klimatförhandlingarna i Lima de kommande tolv dagarna. 

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig