Vad ska man tänka på vid en viltolycka?

0
I Sverige har vi ett oerhört stort antal viltolyckor varje år. Viltolyckorna kostar enorma summor men framförallt människoliv. I tidningen Motor skriver Motormännens VD Fredrik Daveby om att förändringar i satsningen på våra vägnät måste till om Sverige menar allvar med Nollvisionen. Var tionde minut sker en viltolycka. Detta resulterar i att runt 100 människor dör eller skadas allvarligt varje år. Ändå saknar stora delar av europavägnätet fortfarande viltstängsel!

Många av er har säkert stött på Motormännens Vägombud som varje sommar syns ute på vägarna. Deras arbete är en del av Motormännens verksamhet som jag känner extra stolthet inför. Vägombuden lägger ner enormt mycket tid på sina uppdrag och är omtyckta och uppskattade ute på vägarna. En del av deras verksamhet är att uppmärksamma medtrafikanter på hur man ska bete sig vid en viltolycka.

Till att börja med delar Vägombuden ut så kallade viltmarkeringsremsor. Remsorna är till för att förare som varit inblandade i en viltolycka ska markera för eftersöket (jägaren) var det skadade viltet försvann. Detta effektiviserar eftersöket och både förkortar lidandet för det påkörda djuret och minskar risken att viltet ska söka sig ut på vägbanan på nytt och då bidra till en ny olycka. 

Det viktigaste är att man inte stannar sitt fordon på ett olämpligt ställe, då är risken stor att fler olyckor följer. Stanna ert fordon på ett säkert ställe där ni syns för andra förare. Majoriteten av viltolyckor sker när det är mörkt ute vilket gör att andra bilister kan ha svårt att se er. Håll er borta från vägen i den mån det går och häng raskt upp en viltremsa eller markera på annat sätt var olyckan skedde. Har ni ingen viltremsa kan man höra av sig till Motormännen så skickar vi en sådan till er!

Efter detta är det viktigt att snabbt ta sig från platsen. I många fall utlöses krockkuddarna. Kupén kan bli obehaglig att vistas i på grund utav krut och i många fall blir det nödvändigt att byta ut säkerhetsbältena. Just säkerhetsbältena tar vid en ordentlig krock i regel stora skador vilket gör att de vid fortsatt färd erbjuder markant sämre skydd. I vissa fall går de inte att bruka överhuvudtaget. Vi rekommenderar starkt att man bärgar bilen. Glöm inte att ni genom Motormännen fördelaktigt kan få assistans genom Väghjälpen. Viktigast är såklart att man är utvilad, håller god uppsikt över körbanan och vid sidorna om vägen samt anpassar hastigheten. I områden nära kalhyggen, sjöar och i skymning och gryning är risken störst att stöta på vilt. 


Kör säkert!
Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig