Varje dag kommer 500 barn inte hem

0

Varje dag går 1,8 miljarder barn till skolan, varje dag kommer 500 av dom inte hem. Trafiken är den ledande dödsorsaken globalt bland unga mellan 15-29 år. Hälften av de omkomna är oskyddade trafikanter och låg- och medelinkomstländer står för 90 procent av dödsfallen, trots att dessa endast har hälften av världens fordon.

Vi har kommit långt i Sverige i arbetet med att få ner dödstalet på vägarna. Även globalt har ökningen i antalet omkomna i trafiken avstannat. Varje år omkommer ca 1 250 000 i vägtrafikolyckor, en nivå som har stabiliserats från 2007 – trots en global befolkningsökning på 4 procent och en kraftig ökning av motoriserade fordon med 16 procent.

I Sverige, som i många andra länder, gick länge antal dödade i trafiken, tillväxt och ökat trafikarbete hand i hand, men idag finns väldigt lite konflikt mellan mobilitet och trafiksäkerhet. Sedan 1970 har antalet bilar på våra vägar och antalet körda fordonskilometer fördubblats samtidigt som antalet omkomna i trafiken minskat med fyra femtedelar under samma period.

Siffrorna kommer från World Health Organization som nyligen släppte Global status report on road safety, med statistik från 180 länder. WHO visar att ca 3 av 100 000 svenskar dör i trafiken varje år, att jämföra med 5,5 som snitt i EU, 11,5 i USA och 40 i Dominikanska republiken som har världens farligaste trafik.

Att bygga vägar är ett mycket effektivt sätt att öka tillväxten och bidrar kraftigt till utvecklingen globalt. Och att göra vägar säkra är inte en dyr lyx. Vägar kan göras säkrare billigt och enkelt – de stora livräddarna kostar inte mycket pengar. Fotgängare behöver avskiljas från motoriserad trafik och kunna korsa vägen på ett säkert sätt, vägar med snabb trafik behöver separeras och korsningar behöver vara väl utformade, med farthinder eller som rondell. Samtidigt måste information spridas om vikten av säkerhetsbälten och hjälm och lagar genomdrivas mot fortkörning och rattfylleri. 

Detta händer nu i rask takt på allt fler håll i världen. Under de senaste tre åren har 79 länder sett en minskning i antalet dödsfall, medan 68 länder sett en ökning. De länder som har varit framgångsrika i sitt trafiksäkerhetsarbete har arbetat aktivt med att stärka lagstiftningen, kontrollera efterlevnaden och förbättrat infrastrukturen samtidigt som fordonsparken blivit säkrare. 

Trots att vägtrafikskadorna är en av de främsta faktorerna till global ohälsa, är förutsägbara och kan förebyggas har de länge försummats. Därför är det glädjande att den nyligen antagna 2030-agendan för hållbar utveckling antagit ett ambitiöst mål – att halvera antalet dödsfall i trafiken till 2020 (mål 3.6).  

Trafiken är den ledande dödsorsaken bland unga och hälften av de omkomna är oskyddade trafikanter. Låg- och medelinkomstländer står för 90 procent av dödsfallen. Varje dag går 1,8 miljarder barn till skolan – varje dag kommer 500 av dom inte hem. För att lyfta detta har Luc Besson, på uppdrag av Motormännens paraplyorganisation FiA, regisserat filmen nedan som visar de oacceptabla faror många barn möter varje dag på väg till och från skolan.

Gå gärna in och visa ditt stöd för barns rätt till säkerhet på vägarna genom att signera #SaveKidsLives.

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig