Vi vill springa hela rundan – Bygg Östlig förbindelse nu!

0

I söndags öppnades Norra länken för trafik. Det är ett välbehövligt infrastrukturtillskott till ett snabbt växande Stockholm, men öppnandet sätter också ljus på behovet av fortsatta satsningar.

IMG_0407För att uppmärksamma dessa fortsatta satsningar sprang jag, tillsammans med flera andra från Motormännens kansli, det 10km långa loppet TunnelRun. Alla med T-shirts med budskapet ”Vi vill springa hela rundan – Bygg Östlig förbindelse nu! Stockholm behöver en komplett ringled”.

I sällskap med 42 500 andra löpare fick vi en första titt på Norra länkens tunnelsystem som, tillsammans med Essingeleden och Södra länken, utgör den tredje och näst sista pusselbiten i den så eftertraktade ringleden runt Stockholm. Nu är det dags att bygga Östlig förbindelse och sluta cirkeln.

Norra länkens öppnande kommer att innebära stora fördelar för boende och trafikanter i Stockholm och de norra förorterna. Länken kommer att skapa ett bättre flyt i trafiken, restiden kommer att bli kortare och nya möjligheter till bostäder och arbetsplatser skapas. Men länet växer snabbt och med en årlig befolkningstillväxt på närmare 40 000 personer förväntas Stockholm län stå för halva Sveriges totala befolkningsökning fram till 2045. Det är alla människor med ett behov av att förflytta sig. 

Östlig förbindelse.Bland de mest expansiva kommunerna i länet är Nacka. Idag måste boende i Nacka-Värmdö med arbete i Norrort köa på den hårt slitna och kraftigt överbelastade Essingeleden eller åka genom Slussen och innerstaden. Inget av alternativen är hållbart, varken för pendlaren eller för miljön. I förra numret av vår tidning Motor lyfte vi fram att bilar i kö släpper ut mer än dubbla mängden koldioxid jämfört med trafik som flyter på.

Behovet av infrastruktursatsningar och ett utbyggt vägnät i Stockholmsområdet är fortsatt stort. Östlig förbindelse skulle binda samman den nyligen invigda Norra länken med Södra länken och skapa en komplett ringled. En stor del av trafiken i Stockholms innerstad skulle ledas utanför staden och gatuutrymme skulle frigöras till gående och cyklister. Trängseln skulle minska i staden. Vägbygget har dessutom ett kraftigt stöd bland Stockholms befolkning då 74 procent är positiva, enligt en undersökning av Stockholms Handelskammare.

IMG_0464Det är svårt att gå i mål i tid med stora infrastruktursatsningar. Norra länken invigdes inte bara till en betydligt lägre kostnad än beräknat, utan dessutom långt innan tidsplanen. Det är mer än man kan säga om min egen insats i TunnelRun – Det kan vara svårt att gå i mål även när infrastrukturprojekt ska invigas.

Läs gärna denna debattartikel på ämnet i Dagens industri

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig